Smart City Academie - kennis waarmee je de stad innoveert

Een helder, praktijkgericht opleidingsprogramma om zinvol innovatief te kunnen handelen in de stad.

ModulesOpleidingsvormen
Wegwijs in de "Slimme Stad"

Wegwijs in de "Slimme Stad"

Heldere, praktijkgerichte opleiding om zinvol innovatief te handelen in de digitale stad.
Leer hypes in het juiste perspectief te zien. Ontdek welke oplossingen relevant zijn voor de samenleving.
Volg de reeks kennis- en ervaringsmodules om de stand van zaken in de wereld van innovaties te verkennen. Toepasbaar vanuit en in de praktijk.
Bedoeld voor duiding, vertaling, inrichting en communicatie over wat inmiddels de “Smart City” is gaan heten.

Meer over de modules

Wat is een Smart City?

Daar komen we samen achter. Zoveel mensen, zoveel definities. Het gaat er om wat er toe doet in jouw omgeving. Burgers, bedrijven en bestuur gebruiken steeds meer moderne digitale technologie. “Smart Cities” weten die technologie te gebruiken bij de oplossing van stedelijke vraagstukken. Nieuwe vormen van beleid en bestuur ontstaan daarbij. Deze innovaties houden een enorme belofte in, maar stuiten ook op kritische geluiden, als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid of privacy.

Meer over de visie
Wat is een Smart City?
Is dat wat voor mij?

Is dat wat voor mij?

Je bent een professional op het snijvlak van innovatie en de stedelijke samenleving.
Met deze opleiding versterk je jouw vaardigheid om innovatieve ontwikkelingen te ordenen, te duiden en te plaatsen in de dagelijkse praktijk van de stad.
Daarmee ben je een beter gekwalificeerde partner in het gesprek tussen collega’s, ketenpartners, bestuurders, specialisten en leveranciers.
Gericht op het maximaliseren van de relevantie van innovaties voor de samenleving.

Meer over de vorm

Wat is jouw rol bij stedelijke innovaties?

Smart City Academie modules zijn op maat te combineren voor elke rol

Bestuurder en lijnmanager

Jouw organisatie ondergaat een digitale transformatie. Ontwikkel een adequate visie en praktische strategie voor de stad!

Programmamanager

Actief als kwartiermaker Smart Cities? Ligt er een opgave om innovaties van de grond te tillen? Is er behoefte aan meer verbinding tussen initiatiefnemers?

Leverancier

Jullie oplossing verdient meer aandacht van de stad. De business case is helder. Experimenten wijzen op succes. Maar hoe verder?

De Smart City Academie geknipt voor jou!

Een bondige tweedaagse. Op maat bij jullie in huis. Een volledige leergang van 10 dagen. Maak je keuze.