Smart City Academie - kennis waarmee je de stad innoveert

Een helder, praktijkgericht opleidingsprogramma om zinvol innovatief te kunnen handelen in de stad.

OpleidingsvormenModules
Wegwijs in de "Slimme Stad"

Wegwijs in de "Slimme Stad"

Heldere, praktijkgerichte opleiding om zinvol innovatief te handelen in de digitale stad.

Leer hypes in het juiste perspectief te zien. Ontdek welke oplossingen relevant zijn voor de samenleving.

Volg de reeks kennis- en ervaringsmodules om de stand van zaken in de wereld van innovaties te verkennen. Toepasbaar vanuit en in de praktijk.

Bedoeld voor duiding, vertaling, inrichting en communicatie over wat inmiddels de “Smart City” is gaan heten.

Meer over de modules

Wat is een Smart City?

Daar komen we samen achter. Zoveel mensen, zoveel definities. Het gaat er om wat er toe doet in jouw omgeving.
Burgers, bedrijven en bestuur gebruiken steeds meer moderne digitale technologie. “Smart Cities” weten die technologie te gebruiken bij de oplossing van stedelijke vraagstukken. Nieuwe vormen van beleid en bestuur ontstaan daarbij. Deze innovaties houden een enorme belofte in, maar stuiten ook op kritische geluiden, als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid of privacy.

Meer over de visie
Wat is een Smart City?
Is dat wat voor mij?

Is dat wat voor mij?

Je bent een professional op het snijvlak van innovatie en de stedelijke samenleving.

Met deze opleiding versterk je jouw vaardigheid om innovatieve ontwikkelingen te ordenen, te duiden en te plaatsen in de dagelijkse praktijk van de stad.

Daarmee ben je een beter gekwalificeerde partner in het gesprek tussen collega’s, ketenpartners, bestuurders, specialisten en leveranciers.

Gericht op het maximaliseren van de relevantie van innovaties voor de samenleving.

Meer over de vorm

Wat is jouw rol bij stedelijke innovaties?

Smart City Academie modules zijn op maat te combineren voor elke rol

Bestuurder en lijnmanager

Jouw organisatie ondergaat een digitale transformatie. Ontwikkel een adequate visie en praktische strategie voor de stad!

Programmamanager

Actief als kwartiermaker Smart Cities? Ligt er een opgave om innovaties van de grond te tillen? Is er behoefte aan meer verbinding tussen initiatiefnemers?

Leverancier

Jullie oplossing verdient meer aandacht van de stad. De business case is helder. Experimenten wijzen op succes. Maar hoe verder?

Smart City - op naar de volgende fase

 • Gea Davids evalueert de 2-daagse opleiding: “Zeer deskundig en betrokken. Veel informatie en kennis over Smart City opgedaan”

  Gemeente Dordrecht
  Gemeente Dordrecht
 • “In 2 dagen een kapstok gekregen waardoor ik aanzienlijk beter weet waar ik onbewust bekwaam en nu vooral bewust onbekwaam ben” aldus Douwe Blanksma die verder opmerkt “Een aanrader om richting en aanpak voor jezelf te vinden”

  Ruimteschepper
 • Tohid Navabi sluit de 2-daagse samenvatting af met  “Smart City Academie geeft je in een korte tijd een volledig beeld van het nieuwe tijdperk dat al is ingegaan. Digitalisering en smart toepassingen voor de stad behoren tot het heden en niet tot de toekomst”  en vervolgt  “Dit programma is voor ieder kennisniveau toegankelijk”

  To Interface
 • Anton Cruysheer bedankt de opleiders van de 2-daagse met “Slimme steden zijn mooi, wijze steden zijn beter!”

  Platform Innovatie & Erfgoed
 • “In twee dagen een overview, inspiratie en dialoog op het gebied van Smart Cities. Bevestiging en nieuwe aanknopingspunten om de beweging te versnellen!” aldus Roeland van der Gugten

  Gemeente Dordrecht
  Gemeente Dordrecht
 • Weg uit de Smart City hype, terug naar waar het in de stad om gaat. Het gaat om de drijfveren die de stad werkelijk leefbaar maken. De Smart City Academie helpt deze te ontdekken.

  We geloven dat de sterke aandacht voor het ‘Smart City’ fenomeen heeft geleid tot een overweldigende reeks oplossingen die hebben geleid tot een groot aantal misverstanden bij het gemiddelde stadsbestuur. Leveranciers, technologiebedrijven, adviseurs blijven hun aanbod opdringen aan steden die mogelijk nog niet klaar zijn om de impact van de beloftes te overzien.

  i4Urban - de puntjes op de i
  i4Urban – iemke idsingh
 • Over de 2-daagse samenvatting: “Er ging een wereld voor me open” en “Twee dagen vol met informatie. Afstemming met studiegenoten was fijn.’

  Gemeente Rijswijk
  Gemeente Rijswijk
 • ‘Ik was aanwezig bij de Smart Salon voor de gemeente Breda, georganiseerd door de Smart City Academie. Tijdens deze sessie bespraken we vanuit verschillende perspectieven mogelijkheden voor de slimme stad van de nabije toekomst. Ik vond het erg inspirerend, omdat de aanwezigen zowel de gemeente Breda als elkaar interessante tips en adviezen gaven. Voor herhaling vatbaar!’

  Bramske van Beijma – Dudok van Heel, Manager Energie Transitie & Innovatie, BAM Infra Energie & Water bv

  Bramske van Beijma – Dudok van Heel
 • De stuwer in mij ziet dat vooruitgang noodzakelijk is en dat meer digitalisering daar fors aan bijdraagt.
  De verankeraar in mij vraagt zich af of vooruitgang ook altijd verbetering inhoudt, en wat de gevolgen van de digitale vooruitgang zijn voor de mensheid.

  Evert-Jan Mulder
  Evert-Jan Mulder

De Smart City Academie geknipt voor jou!

Een bondige tweedaagse. Op maat bij jullie in huis. Een volledige leergang van 10 dagen. Maak je keuze.