Ethiek en privacy

ethiek privacy groen landelijk Smart City Academie modules

Ethiek en privacy

Het concept van een Smart City roept emotie op. Mensen zien de inzet van nieuwe technologie niet altijd als iets positiefs. Steeds vaker is men kritisch, omdat de technologie raakt aan hele fundamentele menselijke waarden.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

  • Welke twee gezichten van normen en waarden kent de Smart City?
  • Wat zijn de ethische discussies waar men zich op moet voorbereiden?
  • Wat zijn voorbeelden van concrete incidenten die zich al hebben voorgedaan binnen een Smart City?
  • Wat is de rol van privacy binnen het concept van Smart City?
  • Hoe kan de gemeente privacy beschermen binnen de Smart City?
  • Wat kan een gemeente doen om de ethische discussie te adresseren?

Werkwijze:

  • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
  • Bespreking van recente rapporten en adviezen van de WRR en Rathenau
  • Oefening om een eigen ethisch impact assessment uit te voeren.

Duur:

  • Ochtend en middagdeel