Hoe zet je een Smart City experiment op?

utrecht stadskantoor experiment Smart City Academie modules

Hoe zet je een Smart City experiment op?

De Smart City aanpak gaat dwars door bestaande systemen en organisaties heen. Smart City experimenten zijn belangrijk om zowel de sociale als technische impact te leren kennen. Klein beginnen in een 1-op-1 testomgeving met de beoogde partners geeft het benodigde inzicht alvorens op te schalen.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

  • Waarom is een Smart City experiment belangrijk?
  • Wat is een living lab?
  • Welke rol neem je in het experiment, organisator of deelnemer?
  • Hoe formuleer je de doelen van het experiment?
  • Hoe financier je het experiment?
  • Hoe communiceer je over het experiment met de omgeving?
  • Hoe verlaag je de risico’s met een experiment?

Werkwijze:

  • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
  • Casus behandeling ter verduidelijking van het experiment

Duur:

  • Ochtend en middagdeel