mensen

Initiatiefnemers

De Smart City Academie is een initiatief van drie ondernemers die op verschillende manieren praktisch betrokken zijn bij innovaties in de stedelijke omgeving.

Hans Nouwens, Smart Data City

Hans Nouwens

Hans heeft zich gespecialiseerd in Smart Cities. Met een achtergrond in ICT optimaliseert hij organisaties. Heeft leiding gegeven aan software ontwikkeling bij Pink Roccade Public, voerde directie bij Progress Software. Sinds 2009 actief met digitalisering in de retail en stedelijke ontwikkeling – als investeerder in digitale toepassingen, producent en presentator van Smart City uitzendingen voor SBS6 en RTL7. Initiator van de Slimste Binnenstad verkiezingen 2015 en 2016 waarvoor hij diepgaand onderzoek heeft gedaan naar de status van Nederlandse Smart City ontwikkelingen binnen de grootste gemeenten. Momenteel voorzitter bij het netwerk Smart Lighting voor OVLNL en adviseur bij Geonovum als verantwoordelijke voor het platform Making Sense for Society dat onderzoek doet naar de impact van de komst van sensoren op onze leefomgeving o.a. door informatie- en werksessies en participaties in Nederlandse living labs. Hans publiceert en presenteert regelmatig over Smart City onderwerpen.Smart Data City

Evert-Jan Mulder, Red Plume

Evert-Jan Mulder

Evert-Jan is van huis uit bestuurskundige en houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met de overheid en digitaal. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij het vooraanstaande adviesbureau voor de digitale overheid Het Expertise Centrum, later PBLQ.
De laatste jaren legt hij zich vooral toe op de vraag wat digitale transformatie betekent voor de overheid en hoe de overheid in staat is om mee te veranderen met de digitale samenleving. Zijn aandacht gaat vooral uit naar steden, omdat daar op dit moment onder de noemer “Smart Cities” veel digitale innovatie plaatsvindt.RedPlume Digitale Transformatie Publieke Sector

Iemke Idsingh

Iemke Workshop

Iemke was met i4Urban actief in het stedelijke domein, als vervolg op een langdurige loopbaan op het snijvlak van de publieke sector en innovatieve informatievoorziening.
30+ jaren (inter)nationaal actief als technisch commercieel adviseur/marketeer/product manager. Wereldwijde verantwoordelijkheid gedragen voor de Smart City activiteiten van Oracle. Hij is een loyale, intrinsiek gemotiveerde, analytische en conceptueel sterke facilitator; legt de verbinding tussen ideeën en de dagelijkse realiteit. Laat hem zijn menselijke perspectief combineren met zijn gestructureerde benadering om zo de opgaven van de publieke sector in de samenleving te adresseren.  Zijn nieuwsgierigheid, een brede interesse in meerdere disciplines èn een intuïtie voor oplossingen helpen hem creatieve en realistische antwoorden te vinden.