Interoperabiliteit en standaardisatie

Standaard. Woning. Stad. Ruimte. Smart City Academie modules

Interoperabiliteit en standaardisatie

Er bestaan vele vragen over de Smart City als infrastructuur, als platform. Er wordt verondersteld dat de techniek ook voorziet in een kant en klaar stedelijk besturingssysteem. De realiteit staat daar ver van af.
Toch is samenwerking tussen alle digitale onderdelen van de stad van belang. Er zullen minimale afspraken moeten gelden over standaarden, manieren van uitwisseling van informatie, het gebruik maken van elkaars functionaliteit, enz.
Inmiddels bestaan er vele ‘platforms’ en afspraken over manieren van samenwerking.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:

 • Wat is interoperabiliteit?
 • Waarom is interoperabiliteit belangrijk voor een Smart City?
 • Wat is het belang van open standaarden?
 • Hoe ziet het landschap van standaarden eruit?
 • Hoe kun je zorgen dat jouw systemen open worden?
 • Hoe ga je om met leveranciers?
 • Wie coördineert in Nederland de standaardisatie?
 • Hoe blijf je op de hoogte?

Werkwijze:

 • Inleiding, ondersteund met referentiemateriaal
 • Bespreking van veel gebruikte standaarden en afspraken
 • Behandeling van voorbeelden uit de praktijk

Duur:

 • Ochtend en middagdeel