Wat biedt de Smart City Academie

Een helder, praktijkgericht opleidingsprogramma om zinvol innovatief te kunnen handelen in de stad. De ontwikkeling van het vermogen om hypes in het juiste perspectief te zien. Te ontdekken welke oplossingen relevant zijn voor de samenleving. Om wegwijs te worden in de uiteenlopende aspecten van de zoveel aangeprezen “Slimme Stad”.

De Smart City Academie biedt een reeks kennis- en ervaringsmodules om op de hoogte te raken van de stand van zaken in de wereld van innovaties. Toepasbaar vanuit en in de praktijk.
Bedoeld voor eenieder in het stedelijke domein die betrokken is bij de duiding, vertaling, inrichting en communicatie van wat inmiddels de “Smart City” is gaan heten.

Missie

De Smart City Academie helpt professionals op het snijvlak van innovaties en de stedelijke samenleving naar het volgende niveau van (handelings-)bekwaamheid. Door ontwikkelingen te ordenen, te duiden en te plaatsen in de dagelijkse praktijk van de stad. Deelnemers ontwikkelen zich daarmee tot een beter gekwalificeerde partner in het gesprek tussen collega’s, ketenpartners, bestuurders, specialisten en leveranciers. Alles gericht op het maximaliseren van de relevantie van innovaties voor de samenleving.

Visie

utrecht station traverse avond

Innovaties buitelen over elkaar heen. De publieke sector en met name de lokale overheid is bij voortduring op zoek naar het evenwicht tussen het overweldigende aanbod van vernieuwingen en de relevantie voor de samenleving. Er wordt volop geëxperimenteerd, geconfereerd, beproefd – maar de daadwerkelijke invoering van innovaties blijft te vaak achterwege. Opschaling en verbreding is gewenst. Daarbij past ook verdieping in de professionaliteit van betrokkenen. Het ontwikkelen van vaardigheden en inzicht om te verbinden, samen te werken, beschikbare kwaliteiten uit te baten, programma’s te financieren, vraag en aanbod bijeen te brengen.

snel smart city metro dubaiDe impact

Het Smart City begrip wordt beter hanteerbaar voor participanten aan de Smart City Academie. Deelnemers kunnen voortaan beter richting geven aan de verdere modernisering van het decentrale bestuur.

Gerichter omgaan met de onontkoombare kracht van de innovatieve ontwikkelingen. Beter in staat zijn om keuzes te maken in komende fasen. Voorbereid zijn op de benodigde omslag in denken en doen. Beter tegenwicht geven in de gesprekken met andere betrokkenen.

 

Doelen

In samenspraak met de deelnemers wordt gericht aandacht besteed aan vragen en verwachtingen.

  • Wat is de betekenis, impact en reikwijdte van het begrip “Smart City”?
  • Wat is de stand van zaken internationaal/Europees en nationaal?
  • Hoe om te gaan met nieuwe vormen van samenwerking?
  • Hoe ziet het veld van leveranciers met hun innovaties er uit?
  • Wat is de impact op organisatie, personele capaciteit en manieren van sturen en besluiten?
  • Wat is de betekenis van digitale transformatie en gegevens gestuurd werken?
  • Hoe maximaliseer je het effect van experimenten?

Leergang Smart City Academie

WTC Den Haag

De SCA biedt een leergang aan gericht op professionals die met het onderwerp Smart City binnen een gemeente aan de slag willen. Doelgroepen zijn de medewerkers van gemeenten, maar ook medewerkers van andere aan gemeenten gerelateerde organisaties die een rol spelen binnen de Smart City, zoals kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke groeperingen, leveranciers, e.d.

De leergang bestaat uit modules die ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Iedere module duurt een dag.  De deelnemer vertrekt aan het einde van die dag met praktische inzichten en handvatten voor de eigen situatie. De modules van de leergang worden telkens geleid door een ervaren moderator, die hands-on ervaring heeft met Smart City ontwikkelingen.  Op specifieke onderdelen komen gastsprekers aan het woord. Er is voldoende ruimte om ook van elkaar te leren.