Wat is een Smart City?

Rotterdam Stationsplein Smart City Academie modules

Wat is een Smart City?

Smart Cities zijn een nieuwe trend. Steden in Nederland en de rest van de wereld hebben grote belangstelling voor dit nieuwe concept. Die belangstelling is terecht, want het concept houdt een grote belofte in.

Tijdens deze module gaan we in op de volgende vragen:
  • Waar komt het begrip “Smart City” vandaan?
  • Wat is de definitie die er in Nederland en andere delen van de wereld aan wordt gegeven?
  • Wat is het verschil tussen de Digitale Overheid en een Smart City?
  • Welke maatschappelijke doelen worden nagestreefd met een Smart City?
  • Wat is de rol van nieuwe technologie bij Smart Cities?
  • Wat zijn de up- en de downsides van een Smart City?
  • Wat is de huidige stand van zaken in Nederland, Europa en de rest van de wereld?
Werkwijze:
  • Inleiding, ondersteund met videomateriaal
  • Oefeningen ter verduidelijking van het begrip
Duur:
  • Ochtend en middagdeel